Novinky ze světa


16. 10. 2018

Launching the Digital Europe Programme - Think Tank DEP PROGRAMME

Evropská komise navrhuje program Digitální Evropa na využívání pokročilých technologií pro období 2021-2027.

Navzdory své silné pozici ve vědě, výzkumu a inovacích Evropa zaostává, pokud jde o nasazení digitálních kapacit a využívání pokročilých digitálních technologií.

Evropská komise proto navrhla nový program - program Digitální Evropa, který má podporovat zavádění a optimální využívání digitálních kapacit. Má řešit roztříštěnost investic, nedostatečnost využívání digitálních řešení v oblastech veřejného zájmu a v podnicích i nedostatek pokročilých digitálních dovedností.

Komise nyní zveřejnila výsledky posouzení dopadu návrhu programu Digitální Evropa, který je k dispozici zde:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)627116
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627116/EPRS_BRI(2018)627116_EN.pdf
Zpět na všechny novinky
Powered by CuteNews