Novinky ze světa


25. 02. 2019

K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Jednou z nových povinností, které správcům osobních údajů přineslo nařízení GDPR, je provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA). Takové posouzení se však neprovádí ve všech případech, pouze tehdy, kdy zpracování údajů má za následek vysoké riziko pro subjekty údajů. Bohužel, samo nařízení neposkytuje úplně přesná vodítka, kdy je riziko vysoké a kdy ne. Úřad na ochranu osobních údajů proto vydal po metodiku pro hodnocení rizikovosti, která umožní jednotlivým správcům riziko poměrně přesně posoudit. Metodika je k dispozici na stránkách ÚOOÚ:

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33193
Zpět na všechny novinky
Powered by CuteNews