Novinky ze světa


K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

25. 02. 2019 Jednou z nových povinností, které správcům osobních údajů přineslo nařízení GDPR, je provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA). Takové posouzení se však neprovádí ve všech případech, pouze tehdy, kdy zpracování údajů má za následek vysoké riziko pro subjekty údajů. Bohužel, samo nařízení neposkytuje úplně přesná vodítka, kdy je riziko vysoké a kdy ne. Úřad na ochranu osobních údajů proto vydal po metodiku pro hodnocení rizikovosti, která umožní jednotlivým správcům riziko poměrně přesně posoudit. Více informací

Launching the Digital Europe Programme - Think Tank DEP PROGRAMME

16. 10. 2018 Evropská komise navrhuje program Digitální Evropa na využívání pokročilých technologií pro období 2021-2027. Navzdory své silné pozici ve vědě, výzkumu a inovacích Evropa zaostává, pokud jde o nasazení digitálních kapacit a využívání pokročilých digitálních technologií. Více informací
Powered by CuteNews