Our News


25. 10. 2018

DENALI ADVISORY TOOK PART IN THE CONFERENCE IROP, 24.10.2018, OSTRAVA.

Our representatives participated in the IROP Annual Conference "Benefits of Intelligent Transport Systems" financed by ESIF at the Technical University of Ostrava.

Cílem konference bylo přiblížit odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy vybrané aktuální trendy v oblasti inteligentních dopravních systémů a předat zkušenosti z realizace konkrétních projektů dopravní telematiky a udržitelné dopravy podpořených v České republice z Evropských strukturálních a investičních fondů – Integrovaného regionálního operačního programu.

http://www.denaliadvis.cz/documents/irop-konference-2018.pdf
Back to all news
Powered by CuteNews