Denali Advisory a.s.

Smart Cities

OSN definuje chytré město jako celek, který má vestavěné digitální technologie ve všech městských funkcích. Automatizace a digitalizace jsou skutečně hnacím motorem městských změn – využívání takzvaných big data, učení se stroje od stroje (M2M learning), využívání analytiky a automatizace zásadně mění celou infrastrukturu. Využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouštějí procesy, je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst a obcí.

Moderní parkovací systémy

 • komplexní řešení pro parkování
 • parkovací automaty
 • přehled o obsazenosti, navigační systémy pro mobilní telefony
 • online dohled
 • aplikace pro mobilní telefony

Bezdrátové technologie pro dopravu

 • systémy prioritizace dopravy
 • inteligentní řízení dopravní situace
 • informační systémy pro veřejnou dopravu
 • internetové systémy pro vozidla hromadné dopravy
 • video dohledové systémy
 • telemetrické systémy (internet of things)

Pokročilé systémy veřejného osvětlení

 • úsporné řešení osvětlení s nízkou spotřebou
 • inteligentní řízení v závislosti na okolních podmínkách
 • pokročilá diagnostika
 • schopna nést širokou základnu senzorických prvků předávajících po své síti či bezdrátově (mobilní komunikace) informace o aktuálním stavu na komunikacích (včetně chodců)
 • může poskytovat aditivní služby – parkovací senzory, wi-fi pointy, kamerové systémy, senzory NOx, CO, apod.; senzory mohou být umístěny na lampách nebo přímo ve svítidlech

Inteligentní řízení provozu budov

 • integrované řídící systémy prostředí – topení, chlazení, bezpečnostní systémy, měření a regulace
 • bezpečnostní systémy – kamerový dohled, přístupové systémy, protipožární ochrana
 • navigace návštěvníků v rozsáhlých komplexech
 • řešení pro správu parkovacích míst
 • snižování energetické náročnosti budov (EPC)
 • významné úspory provozních nákladů
 • rychlá návratnost

Smart Cities - S čím Vám umíme pomoci?

 • posoudit vaše plány
 • navrhnout strategii pro jednotlivé oblasti
 • najít vhodné technologické řešení
 • zajistit integraci se stávajícími systémy
 • zpracovat studii proveditelnosti
 • posoudit náklady a přínosy řešení
 • vytvořit architekturu
 • dohlédnout na realizaci

Security solutions

 • městské i korporátní kamerové systémy
 • pokročilé technologie rozpoznávání osob pro kamerové systémy
 • implementace pro městské kamerové systémy, řízení dopravy a další bezpečnostní aplikace
 • cyber security
 • drone jamming
 • bezpečnost v dopravě
 • ochrana měkkých cílů
 • bezpečnostní analýzy

GDPR

 • problematika ochrany osobních údajů dle směrnice GDPR
 • analýza stávajícího stavu
 • návrhy na změnu procesů
 • data management
 • ochrana osobních údajů pro rozsáhlé kamerové systémy

ICT ve zdravotnictví

Informační a komunikační  technologie jsou v dnešní době již nedílnou součástí vlastního procesu poskytování zdravotní péče i nutností pro kvalitní manažerské řízení zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, ale i ostatních subjektů působících v oblasti zdravotnictví.

Optimalizace procesů mnohdy vede k zavádění nových technologií, s čímž souvisí i náročnost na zabezpečení dat obsažených v softwarech uvedených technologií. Naše společnost se se zaměřuje na odborné poradenství, konzultace a pomoc při snižování bezpečnostních rizik v rámci procesů souvisejících s ICT

Ochrana dat

 • posouzení bezpečnostních rizik
 • ochrana osobních údajů pacientů
 • ochrana osobních údajů zaměstnanců
 • provozní dokumentace

Využívání ICT

 • posouzení efektivity práce s daty
 • návrhy optimalizace procesů
 • automatizace datových toků
 • školení a konzultace

Novinky


DENALI ADVISORY NA VÝROČNÍ KONFERENCI IROP, 24.10.2018, OSTRAVA.

25. 10. 2018 Naši zástupci společnosti se aktivně zúčastnili Výroční konference IROP „Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF“ konané na Technické univerzitě Ostrava.

Všechny novinky o nás Všechny novinky ze světa

Členství v profesních asociacích


Jsme členem Klastru Chytrý Plzeňský kraj

Jsme členem asociace SDT

Jsme členem asociace AGA

Jsme členem asociace CSCC

Jsme členem asociace ABŠ

Jsme členem asociace ČPA

Powered by CuteNews

Denali Advisory, a.s. realizuje ve spolupráci s ČVUT projekt Vývoj integrační platformy na vytěžování dat z videoanalytických software, který je spolufinancován z programu „Pražský voucher na inovační projekty“. Program je poskytovánv rámci Výzvy č. 9 – Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery a financovaný z Operačního programu Praha– pól růstu ČR.

Naši lidé

Jan Máj

Jan Máj

 • bývalý ředitel divize Mobility společnosti Siemens
 • přední odborník na systémy řízení silniční i kolejové dopravy
Karel Lán

Karel Lán

 • odborník na otázky bezpečnosti a bezpečnostní technologie
 • dlouholeté zkušenosti s prací pro bezpečnostní složky státu
 • mezinárodní vzdělání z oblasti International Defense Management
Jan Vidrna

Jan Vidrna

 • právník s bohatými zkušenostmi v oblasti trestního práva, veřejných zakázek
 • v poslední době se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů (GDPR)
 • člen International Association of Anti-corruption authorities