Denali Advisory a.s.

Smart Cities

OSN definuje chytré město jako celek, který má vestavěné digitální technologie ve všech městských funkcích. Automatizace a digitalizace jsou skutečně hnacím motorem městských změn – využívání takzvaných big data, učení se stroje od stroje (M2M learning), využívání analytiky a automatizace zásadně mění celou infrastrukturu. Využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouštějí procesy, je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst a obcí.

Moderní parkovací systémy

 • komplexní řešení pro parkování
 • parkovací automaty
 • přehled o obsazenosti, navigační systémy pro mobilní telefony
 • online dohled
 • aplikace pro mobilní telefony

Bezdrátové technologie pro dopravu

 • systémy prioritizace dopravy
 • inteligentní řízení dopravní situace
 • informační systémy pro veřejnou dopravu
 • internetové systémy pro vozidla hromadné dopravy
 • video dohledové systémy
 • telemetrické systémy (internet of things)

Pokročilé systémy veřejného osvětlení

 • úsporné řešení osvětlení s nízkou spotřebou
 • inteligentní řízení v závislosti na okolních podmínkách
 • pokročilá diagnostika
 • schopna nést širokou základnu senzorických prvků předávajících po své síti či bezdrátově (mobilní komunikace) informace o aktuálním stavu na komunikacích (včetně chodců)
 • může poskytovat aditivní služby – parkovací senzory, wi-fi pointy, kamerové systémy, senzory NOx, CO, apod.; senzory mohou být umístěny na lampách nebo přímo ve svítidlech

Inteligentní řízení provozu budov

 • integrované řídící systémy prostředí – topení, chlazení, bezpečnostní systémy, měření a regulace
 • bezpečnostní systémy – kamerový dohled, přístupové systémy, protipožární ochrana
 • navigace návštěvníků v rozsáhlých komplexech
 • řešení pro správu parkovacích míst
 • snižování energetické náročnosti budov (EPC)
 • významné úspory provozních nákladů
 • rychlá návratnost

Smart Cities - S čím Vám umíme pomoci?

 • posoudit vaše plány
 • navrhnout strategii pro jednotlivé oblasti
 • najít vhodné technologické řešení
 • zajistit integraci se stávajícími systémy
 • zpracovat studii proveditelnosti
 • posoudit náklady a přínosy řešení
 • vytvořit architekturu
 • dohlédnout na realizaci

Security solutions

 • Městské i korporátní kamerové systémy
 • Pokročilé technologie rozpoznávání osob pro kamerové systémy
 • Implementace pro městské kamerové systémy, řízení dopravy a další bezpečnostní aplikace
 • Cyber security
 • Drone jamming
 • Bezpečnost v dopravě

GDPR

 • problematika ochrany osobních údajů dle směrnice GDPR
 • analýza stávajícího stavu
 • návrhy na změnu procesů
 • data management
 • ochrana osobních údajů pro rozsáhlé kamerové systémy

Novinky


Denali Advisory, a. s. participated in the meeting of the Czech Smart City Cluster, 17.9.2018, Prague.

17. 09. 2018 Our representatives took part in the meeting of the Czech Smart City Cluster, Ernst & Young, Na Florenci 15, where the Safe City Working Group was formed on their initiative. The meeting also announced that Czech Smart City Cluster participates in the STRATEGIC FRAMEWORK Smart City in the Czech Republic. The project is being carried out in cooperation with the Ministry for Regional Development and the Union of Towns and Municipalities. This project is already active and will last until February 2020.

Všechny novinky o nás Všechny novinky ze světa

Member of professional associations


Jsme členem asociace SDT

Jsme členem asociace AGA

Jsme členem asociace CSCC

Jsme členem asociace ABŠ

Jsme členem asociace ČPA

Powered by CuteNews

Naši lidé

Jan Maj

Jan Maj

 • bývalý ředitel divize Mobility společnosti Siemens
 • přední odborník na systémy řízení silniční i kolejové dopravy
Petr Stiegler

Petr Stiegler

 • specialista na oblast eGovernmentu a inf. systémy veřejné správy
 • zkušenosti z hl.m. Prahy, spolupráce s MV ČR
 • na České poště byl zodpovědný za vybudování CzechPointu a datových schránek
 • bývalý poradce náměstka ministra vnitra a ministra spravedlnosti
Karel Lán

Karel Lán

 • odborník na otázky bezpečnosti a bezpečnostní technologie
 • dlouholeté zkušenosti s prací pro bezpečnostní složky státu
 • mezinárodní vzdělání z oblasti International Defense Management
Jan Vidrna

Jan Vidrna

 • právník s bohatými zkušenostmi v oblasti trestního práva, veřejných zakázek
 • v poslední době se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů (GDPR)
 • člen International Association of Anti-corruption authorities